, ,

رامپر بچه گانه اورجینال

255,000 تومان

حتما در انتخاب سایز به سانت های درج شده توجه بفرمایید

رامبر اورجینال وارداتی

جنس:نخ بنبه

سایز و اندازه گلبهی:

۳ماه:سرشونه تا فاق ۳۶  پهنا۲۳

۶ماه:سرشونه تا فاق ۳۸ پهنا۲۴

۹ماه:سرشونه تا فاق ۴۰ پهنا۲۵

۱۲ماه:سرشونه تا فاق ۴۲ پهنا۲۶

۱۱۸ماه:سرشونه تا فاق ۴۴ پهنا۲۷

۲۴ماه:سرشونه تا فاق ۴۶پهنا۲۸

۳۶ماه:سرشونه تا فاق ۴۸پهنا۲۹

سایز و اندازه  دوبنده:

۳تا۶ماه:سرشونه تا فاق ۳۸ پهنا۲۳

۶تا۹ماه:سرشونه تا فاق ۴۰ پهنا۲۴

۹تا۱۲ماه:سرشونه تا فاق ۴۲پهنا۲۵

۱۲تا۱۸ماه:سرشونه تا فاق ۴۴ پهنا۲۶

سایز و اندازه صورتی قلب و ستاره:

۰تا۳ماه:سرشونه تا فاق ۳۴ پهنا۲۴

۳تا۶ماه:سرشونه تا فاق ۳۷ پهنا۲۵

۶تا۹ماه:سرشونه تا فاق ۳۹ پهنا۲۶

۹تا۱۲ماه:سرشونه تا فاق ۴۲ پهنا۲۷

۱۲تا۱۸ماه:سرشونه تا فاق ۴۵پهنا۲۷

سایز و اندازه هاوایی:

صفر:سرشونه تا فاق ۳۲  پهنا۲۳

۰تا۳ماه:سرشونه تا فاق ۳۵ پهنا۲۴

۳تا۶ماه:سرشونه تا فاق ۳۷ پهنا۲۵

۶تا۹ماه:سرشونه تا فاق ۴۰ پهنا۲۶

۹تا۱۲ماه:سرشونه تا فاق ۴۴ پهنا۲۷

۱۲تا۱۸ماه:سرشونه تا فاق ۴۷پهنا۲۸

سایز و اندازه سفید گلریز:

۱۲ماه:سرشونه تا فاق ۴۳ پهنا۲۸

۲۴ماه:سرشونه تا فاق ۴۷ پهنا۲۹

۳۶ماه:سرشونه تا فاق ۴۹ پهنا۳۱

۱۲ماه:سرشونه تا فاق ۴۲ پهنا۲۶

یک الی دو سانت خطای اندازه گیری را در نظر بگیرید

با احترام بعد از ثبت سفارش تعویض سایز و مدل امکانپذیر نمیباشد.